หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,598,346
Page Views 3,622,659
 


แพ็คเกจทัวร์ยะลา - เบตง – อัยเยอร์เวง – หาดใหญ่  (3 วัน 2 คืน)
พักโรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง

วันแรก สนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ – ทัชมาฮาลเมืองไทย (มัสยิดกลางสงขลา) – วัดช้างไห้ – เบตง – สะพานแตปูซู โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง
07.50 น.

เจ้าหน้าที่ตรังทริปแอนด์แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ (คณะเดินทางโดยสายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL702 ) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ตัวเมืองหาดใหญ่

09.00 น. บริการอาหารเช้า (ร้านอาหารท้องถิ่น)
10.00 น.

เดินทางสู่มัสยิดกลางสงขลา นำท่านถ่ายรูปกับทัชมาฮาลเมืองไทย หรือชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม” มัสยิดแห่งนี้คล้ายคลึงกับทัชมาฮาลที่อินเดีย แวะสักการะขอพรหลวงปู่ทวด ณ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)

13.00 น.

เดินทางสู่จังหวัดยะลา ถึง สะพานบางลาง ชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร  เดินทางถึง เบตง  จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ ป้าย OK Betong

18.00 น. บริการอาหารค่ำ (ร้านอาหารท้องถิ่น) หลังอาหารค่ำเดินทางกลับโรงแรมที่พัก ให้ คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.

เดินทางถึงโรงแรมที่พัก เช็คอินต์เข้าพัก ณ โรงแรมแกรด์ แมนดาริน เบตง  คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไม้พันปี – สวนหมื่นบุปผา – บ่อน้ำร้อนเบตง – ป้ายใต้สุดสยาม – วัดพุทธาธิวาส – สตรีทอาร์ทเบตง – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ – อุโมงค์มงคลฤทธิ์                                 

07.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ โรงแรมที่พัก 

08.30 น.

เดินทางสู่อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายา ระยะทาง 1 กม. หลังจากนั้นเดินทางสู่สวนหมื่นบุปผา เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ ถือเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล )

13.00 น.

เดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ให้ท่านได้แช่เท้า เพื่อผ่อนคลาย ให้คณะถ่ายรูป ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย เดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา แวะชมภาพวาดแนว สตรีทอาร์ต (Street Art) ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาว  เบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภาพถูกวาดทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ (ร้านอาหารท้องถิ่น)  หลังอาหารค่ำ นำท่านถ่ายรูป หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตง ชมตู้ไปรษณีย์เบตงใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

19.40 น. เดินทางกลับถึงโรงแรมที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สกายวอล์ค – เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – หาดใหญ่ – เจดีย์ชเวดากอง – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพมหานคร

04.30 น.

คณะเช็คเอาต์จากโรงแรมที่พัก

05.00 น.  เดินทางสู่จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง                               
06.00 น. เดินทางถึง จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมทะเลหมอก และชมแสงแรกของ ตะวัน … จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว “SKY WALK” ได้เวลาอันสมควร นำคณะ เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา … แวะสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ให้ท่านได้ขอพรเรื่องโชคลาภและสุขภาพ เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.00 น.

นำท่านชม เจดีย์ชเวดากอง  องค์แรกที่ชาวพม่าสร้างในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย หลังจากนั้นไปยัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ท่านซื้อของกินของฝาก ณ ตลาดกิมหยง 

17.00 น. บริการอาหารค่ำ (ร้านอาหารท้องถิ่น)
18.45 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตรวจเช็คสัมภาระ (คณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL 721  เวลา 20.45 น.)
22.15 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพครับ

อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ (พักคู่)  ท่านละ           บาท

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ท่านละ           บาท


เด็ก (พักรวมกับผู้ใหญ่ / เสริมเตียง)  ท่านละ           บาท     

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
  • ค่าห้องพัก โรงแรมแกรนด์ แมนดาริน เบตง  2 คืน (พักห้อง Deluxe Room)
  • ค่าทัวร์ตามรายละเอียดโปรแกรม
  • อาหารเช้า 3 มื้อ , อาหารกลางวัน 3  มื้อ, อาหารเย็น 3 มื้อ  (อาหารว่าง , น้ำดื่ม)
  • มัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
  • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม

  • ของใช้ส่วนตัว  ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ     

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น

สำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

** กรณีต้องการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก รีสอร์ท หรือโปรแกรมเที่ยว อื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของท่านครับ **  สอบถาม 081 271 7486 , 086 476 3286 ครับ

www.trangtrip.com
อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์  Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view