หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,598,391
Page Views 3,622,704
 

ตรัง กรีน ซีซั่น แพ็คเกจ 2 (พัก ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท เกาะสุกร)

แพ็คเกจทัวร์ตรัง – เกาะสุกร (2 วัน 1 คืน พักยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท)

วันแรก ตรัง  – ถ้ำเล เขากอบ – สะพานเรือนยอดไม้  – ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท
09.25 .   รับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3241) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง
09.40 น.

อาหารเช้าแบบชาวตรัง (คณะจ่ายเอง)  

10.30 น. เดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชมความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง สนุกสนานกับการลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึงเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเลจะแตกต่างจากถ้ำ อื่นๆ เพราะจะต้องนั่ง่งเรือท้องแบนเข้าชม ) นำท่านชมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร เป็นต้น
12.00 น.  อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)
13.00 น. 

เดินทางสู่ สวนพฤษศาสตร์ ทุ่งค่าย (ชมสะพานเรือนยอดไม้) ชมความร่มรื่นของไม้ นานาพันธ์ุได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือ ท่าเรือตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  

16.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือท่าเรือตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  

16.20 น.

ลงเรือหางยาว (รวมกับคณะอื่น) เดินทางสู่ท่าเทียบเรือเกาะสุกร

16.50 น.

รถรับคณะจากท่าเรือ เกาะสุกร  เดินทางสู่ ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท (เกาะสุกร)

17.10 น.

คณะเช็คอินต์เข้าพัก หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท (เกาะสุกร)  - ตรัง   -  กรุงเทพมหานคร
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ที่พัก
08.20 น. คณะเช็คเอาต์ จากรีสอร์ทที่พัก
08.30 น. รถสามล้อพ่วงรับคณะชมบรรยากาศรอบเกาะสุกร อาทิ สวนยางพารา ไร่นา หมู่บ้านชาวประมง เป็นต้น
10.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือเกาะสุกร
10.20 น. 

ลงเรือหางยาวเดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

10.40 น.

เดินทางถึงท่าเรือตะเสะ อำเภอหาดสำราญ รถรับคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

12.00 น.

อาหารกลางวัน ระหว่างทาง (คณะจ่ายเอง) แวะชม ร้านของฝากของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง

13.00 น.

เดินทางสู่สนามบินตรัง

13.40 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินตรัง (ตรวจเช็คสัมภาระ) คณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3244 เวลา 15.00 น.

16.15 น.

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพ มหานคร โดยสวัสดิภาพครับ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ  3200     บาท
เด็ก 3- 11 ขวบ ท่านละ               บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ (ฟรี)

กรณีเดินทางมากกว่า 2 ท่าน มีส่วนส่วนพิเศษครับ (สอบถาม ราคาส่วนลด 081- 271 7486 , 086- 476 3286)

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม (รวมกับคณะอื่น)
 • ค่าห้องพัก ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท (เกาะสุกร)  1  คืน , พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Standard Aircon Room)
 • ค่าทัวร์จังหวัดสตูล ถ้ำภูผาเพชร , ล่องแก่งวังสายทอง , น้ำตกวังสายทอง
 • ค่าทัวร์ถ้ำเล , สะพานยอดไม้ , ทัวร์ชมบรรยากาศ รอบเกาะสุกร
 • อาหารเช้า 1 มื้อ (อาหารว่าง , น้ำดื่ม , ผลไม้)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบิน แอร์ เอเชีย กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ
หมายเหตุ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

สอบถามอัตราค่าบริการ หรือสำรองโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้า

ติดต่อคุณหมี 081- 271 7486 , 086- 476 3286

บรรยากาศ ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท 
www.trangtrip.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view