หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,598,367
Page Views 3,622,680
 

ตรัง กรีน ซีซั่น แพ็คเกจ 6 (พัก โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา 2 คืน)

แพ็คเกจทัวร์ตรัง - พัทลุง 3 วัน 2 คืน (พักโรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา 2 คืน)

วันแรก

ตรัง - รอบเมืองตรัง - สะพานเรือนยอดไม้ - ถ้ำเล เขากอบ -โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา

09.25 .  

รับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3241) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

09.40 น. อาหารเช้าแบบชาวตรัง (คณะจ่ายเอง)
10.30 น. เดินทางสู่สวนพฤษศาสตร์ ทุ่งค่าย (ชมสะพาน เรือนยอดไม้)
12.00 น.  อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)
13.00 น. 

เดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชมความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง สนุกสนานกับการลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึงเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเลจะแตกต่างจากถ้ำอื่นๆ เพราะจะต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าชม ) นำท่านชมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร เป็นต้น หลังจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

17.00 น.

เช็คอินต์เข้าพัก โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา (โรงแรมใหญ่สุด ใจกลางเมืองตรัง)  หลังจากนั้นให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ทะเลน้อย -   ทะเลสาบลำปำ - วัดถ้ำสุมะโน วิปัสสนา – พัทลุง
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น. รถรับคณะ เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง ระหว่างทาง ชมทัศนียภาพ ของเทือกเขาบรรทัด (เขาพับผ้า) เดินทางสู่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
09.40 น. เดินทางถึงทะเลน้อย  จังหวัดพัทลุง ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีคลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” นำท่านลงเรือหางยาว ล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” ชมพืชพันธุ์น่าสนใจ อื่นๆ อาทิ และชมฝูงนกนานาชนิด
12.00 น. อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)
13.00 น.

เดินทางสู่ทะเลสาบลำปำ ชมทะเลสาบน้ำจืด เดินชมหาดแสนสุข ลำปำ หลังจากนั้นเดินทางสู่ วัดถ้ำสุมะโน แวะชมถ้ำน้อยใหญ่มากมายปัจจุบัน ถ้ำสุมะโนยังเป็นที่ใช้สำหรับวิปัสสนา ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่จังหวัดตรัง

16.30 น.

คณะเดินทางถึงจังหวัดตรัง หลังจากนั้นให้คณะ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

ตรัง   -  กรุงเทพมหานคร

06.30 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่พัก หลังจากนั้น คณะ เช็คเอาต์จากโรงแรมที่พัก

07.30 น.

รถรับคณะ แวะชมร้านของฝาก ของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง

08.30 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินตรัง (ตรวจเช็คสัมภาระ) คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3242 เวลา 09.50 น.

11.15 น.

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพ มหานครโดยสวัสดิภาพครับ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ  4000     บาท
เด็ก 3- 11 ขวบ ท่านละ               บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ (ฟรี)

กรณีเดินทางมากกว่า 2 ท่าน มีส่วนส่วนพิเศษครับ (สอบถาม ราคาส่วนลด 081- 271 7486 , 086- 476 3286)

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม (รวมกับคณะอื่น)
 • ค่าห้องพัก โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา  2  คืน, พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Superior)
 • ค่าทัวร์ถ้ำเล เขากอบ , สะพานเรือนยอดไม้
 • ค่าทัวร์ ทะเลน้อย - ทะเลสาบลำปำ - วัดถ้ำสุมะโน – พัทลุง
 • อาหารเช้า 3  มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบิน แอร์ เอเชีย กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ
หมายเหตุ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

สอบถามอัตราค่าบริการ หรือสำรองโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้า

ติดต่อคุณหมี 081- 271 7486 , 086- 476 3286

บรรยากาศ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา

www.trangtrip.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view