หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,598,368
Page Views 3,622,681
 

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต – พังงา - เขาหลัก – หมู่เกาะสิมิลัน

พักเดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี 3 วัน 2 คืน

วันแรก ท่าอากาศยาน นานาชาติภูเก็ต  – พังงา – เสม็ดนาชี (ชมวิวอ่าวพังงา)  -  เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี (The Sands Khao Lak by Katathani Resort)
11.10 น. เจ้าหน้าที่ ตรังทริปแอนด์แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะ ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติภูเก็ต (คณะเดินทางโดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์  เที่ยวบินที่ SL 770)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.00 น. เดินทางสู่เสม็ดนางชี จังหวัดพังงา นำท่านขึ้นจุดชมวิวที่สามารถชมวิวภูเขาหินปูนน้อยใหญ่ของอ่าวพังงา
15.30 น. เดินทางสู่รีสอร์ทที่พัก (เขาหลัก)
16.50 น. เช็คอินต์เข้าพัก ณ  เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี (The Sands Khao Lak by Katathani Resort) คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รถรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก บริการอาหารค่ำ (ร้านอาหารท้องถิ่น) เดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก
19.15 น. เดินทางกลับถึงรีสอร์ทที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เขาหลัก – หมู่เกาะสิมิลัน – เกาะบางู – หินเรือใบ – เกาะบายู – เกาะเมี่ยง -  เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี (The Sands Khao Lak by Katathani Resort)

06.30 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ รีสอร์ทที่พัก

07.30 น.

รถรับคณะเดินทางสู่ท่าเรือ (ทับละมุ) ทำการเช็คอินต์ ลงเรือ Speed Boat (รวมกับคณะอื่น) เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน

10.20 น.  

ดำน้ำจุดที่ 1 เกาะ 9 (เกาะบางู) จุดนี้มักจะพบปลาหายาก

11.00 น.

เดินทางสู่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) สถานที่ตั้ง “หินเรือใบ” เป็นจุดชมวิวที่โด่งดัง สามารถมองเห็นวิวอ่าวเกือก โอบล้อมด้วยหินขนาดใหญ่ ที่ธรรมชาติสรรสร้างไว้ให้ชื่นชม อีกจุดเด่นของที่นี่คือมีหาดทรายที่ขาวนวล สามารถว่ายน้ำ ดำน้ำ หรืออาบแดดได้
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
13.00 น. ดำน้ำจุดที่ 2 เกาะ 7 (เกาะบายู) เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล น้องมักจะชอบว่ายน้ำออกมา ทักทาย นักท่องเที่ยวเสมอ
14.00 น.

เดินทางไปยังเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) เกาะนี้มีชายหาดทั้งหมด 2 หาด ที่สามารถเดินทะลุกันได้ ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับท่าเรือ

16.15 น. เดินทางถึงท่าเรือ รถรับคณะเดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก  คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (ณ รีสอร์ทที่พัก)
19.30 น. คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม

เขาหลัก – วัดสุวรรณคูหา (วัดถ้ำ) – อ่าวพังงา - เขาตะปู – เกาะปันหยี – ท่าอากาศยาน นานาชาติภูเก็ต  – กรุงเทพมหานคร

06.30 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ รีสอร์ทพัก หลังอาหารเช้าคณะเช็คเอาต์จากรีสอร์ทที่พัก

08.00 น.  รถรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก เดินทางสู่วัดสุวรรณคูหา  แวะชม วัดสุวรรณคูหา หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “วัดถ้ำ” เป็นวัดโบราณที่สำคัญของจังหวัดพังงา ตั้งอยู่ใน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นวัดที่มีโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพังงา  ด้วยบริเวณที่ตั้งของวัดนั้นเป็นภูเขา ทำให้มีทั้งถ้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
10.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือ ล่องเรือชมธรรมชาติที่สวยงาม เดินทางสู่อ่าวพังงา
10.50 น. นำท่านขึ้นชม เขาตะปู (เขาตะปู มีลักษณะเป็นแท่งหินใหญ่มหึมาโดดเด่นปักอยู่ในทะเลบริเวณปากอ่าวพังงาใกล้ๆกับเขาพิงกัน ซึ่งเมื่อมองจากระยะไกลแล้ว จะเห็นมีลักษณะคล้ายกับตะปูขนาดยักษ์ถูกตอกลึกลงไปในน้ำ )  ชมเขาพิงกัน (เขาพิงกัน มีลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ บริเวณปากอ่าวพังงาเช่นเดียวกัน ขนาดย่อมกว่าเกาะปันหยี เขาพิงกันเป็น ภูเขาที่มีลักษณะพิเศษ แปลกตากแตกต่างจากภูเขาอื่นใดทั้งสิ้น โดยมีลักษณะเป็นภูเขาสองลูกที่แนบยึดติดกัน) หลังจากนั้น เดินทางสู่เกาะปันหยี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน บนเกาะปันหยี (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.00 น. นำท่านชม เกาะปันหยี (เกาะปันหยี หรือบ้านกลางน้ำ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลเกาะปันหยี มีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งเรียงราย อยู่บนทะเลมีที่ดินนิดเดียว ซึ่งเอาไว้เป็นที่สร้างมัสยิดและกุโบว์ ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บ้านแทบทั้งหมดด้านหน้าของหน้าผาหินปูนเหนือน้ำทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้าน
14.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ รถรับคณะเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก)
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน นานาชาติภูเก็ต (คณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL769  เวลา 17.50 น.)
16.10 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน นานาชาติภูเก็ต (คณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL769  เวลา 17.50 น.)
19.15 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพครับ

อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ (พักคู่)  ท่านละ           บาท

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ท่านละ           บาท


เด็ก (พักรวมกับผู้ใหญ่ / เสริมเตียง)  ท่านละ           บาท     

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก  เดอะ แซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี The Sands Khao Lak by Katathani Resort  2 คืน (พักห้อง Sand Room)
 • ค่าทัวร์ตามรายละเอียดโปรแกรม (เฉพาะคณะ)
 • ค่าทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 1 วัน เดินทางโดยเรือ Speed Boat (รวมกับคณะอื่น)
 • อาหารเช้า 2 มื้อ , อาหารกลางวัน 3  มื้อ, อาหารค่ำ 2 มื้อ  (อาหารว่าง ,น้ำดื่ม)
 • มัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ กรุงเทพ – ภูเก็ต – กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ของใช้ส่วนตัว  ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ     

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น

สำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

** กรณีต้องการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก รีสอร์ท หรือโปรแกรมเที่ยว อื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของท่านครับ **  สอบถาม 081 271 7486 , 086 476 3286 ครับ

www.trangtrip.com

อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view