หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,598,351
Page Views 3,622,664
 

แพคเกจทัวร์ตรัง - ถ้ำเล  เขากอบ - น้ำตกโตนตก - สะพานเรือนยอดไม้ - บ่อน้ำร้อนกันตัง - หาดยาว - หาดสันหลังมังกร - ชมพะยูน - เกาะลิบง - เที่ยวชุมชนบนเกาะลิบง  3 วัน 2 คืน (พักโรงแรมเรือ รัษฎา 1 คืน , พักอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง 1 คืน)

วันแรก ตรัง - ถ้ำเล เขากอบ - น้ำตกโตนตก - สวนพฤษศาสตร์ทุ่งค่าย (สะพานเรือนยอดไม้) - โรงแรม เรือ รัษฎา
09.25 น. 

เจ้าหน้าที่ตรังทริป แอนด์ แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241)

09.50 น.

เดินทางสู่ถ้ำเล เขากอบ ลงเรือท้องแบน เที่ยวชม ความมหัศจรรย์ของถ้ำ อาทิ ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำหินตาหินยาย ถ้ำท้องพระโรง  สนุกสนานกับการลอดถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ซึงเป็นถ้ำลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (ถ้ำเลจะแตกต่างจากถ้ำ อื่นๆ เพราะจะต้องนั่ง่งเรือท้องแบนเข้าชม ) นำท่านชม วังเทพธาโร  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบลเขากอบ อาทิ ไม้แกะสลักเทพธาโร เป็นต้น

12.00 น. อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)
13.00 น.

เดินทางสู่น้ำตกโตนตก นำท่านชมสายน้ำตก หรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย  หลังจากนั้น เดินทางสู่สวนพฤษศสตร์ทุ่งค่าย นำท่านชมสะพานเรือนยอดไม้ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

17.00 .

เช็คอินต์เข้าพัก ณ โรงแรมเรือ รัษฎา หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. อาหารค่ำ (คณะจ่ายเอง)
วันที่สอง ตรัง - บ่อน้ำร้อนกันตัง  - หาดยาว - หาดสันหลังมังกร - ชมพะยูน - อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น. คณะเช็คเอาต์จากโรงแรมที่พัก
09.20 . เดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อผ่อนคลาย
11.30 น. นำท่านชมหาดยาว ชายหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง บรรยากาศสงบเงียบ
12.00 น. อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)
13.00 น. ลงเรือหางยาว (เฉพาะคณะ) เดินทางสู่ท่าเรือบ้านพร้าว เกาะลิบง เกาะใหญ่สุดของเกาะในทะเลตรัง ที่ยังคงมีฝูงพะยูนอาศัยอยู่ ระหว่างทางนำท่านชม หาดสันหลังมังกร (กรณีน้ำลง แวะจอดเรือ ถ่ายภาพบนหาดสันหลังมังกรเป็นที่ระลึก)
13.30 . เดินทางสู่เกาะลิบง นำท่านชมพะยูน (พะยูน อาจจะสามารถพบเห็นได้เป็นบางวัน ขึ้นกับระดับน้ำ และสภาพอากาศในละวัน)
15.30 . เดินทางถึงท่าเรือบ้านพร้าวเกาะลิบง เดินทางต่อโดยรถสามล้อพ่วงสู่ที่พัก อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
15.45 . เดินทางถึง อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เช็คอินต์เข้าพัก หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 . บริการอาหารค่ำ (ห้องอาหารของรีสอร์ท) หลังอาหารค่ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง - ชุมชนเกาะลิบง - หมู่บ้านชาวประมง - สะพานหิน - เมืองกันตัง - กรุงเทพมหานคร
07.00 .

บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

09.00 . คณะเช็คเอาต์จากรีสอร์ทที่พัก
09.15 . รถสามล้อพ่วงรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก นำท่านนั่งรถสามล้อพ่วง ชมวิถีชีวิตของคนบนเกาะลิบง ชมหมู่บ้านชาวประมง ชมสะพานหิน ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือบ้านพร้าว
11.30 . ลงเรือหางยาว เดินทางสู่ท่าเรือบ้านหาดยาว
12.00 . บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.00 . เดินทางสู่เมืองกันตัง นำท่านชมสถานีรถไฟสุดสายอันดามัน ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี ชมต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
16.00 . เดินทางถึงตัวเมืองตรัง แวะชมร้านของฝากของที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินตรัง
17.20 . คณะเดินทางถึงสนามบินตรัง (คณะเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3246 เวลาประมาณ 19.20 .)
20.50 . คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

รับจัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่
ท่านละ  11,400   บาท
เด็ก

3-11 ขวบ ท่านละ         บาท

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ ฟรี

ผู้ใหญ่ เดินทาง มากกว่า 2 ท่าน มีส่วนลดพิเศษครับ
เดินทางช่วงโลว์ซีซั่น ตั้งแต่ 1 พ.ค – 30 ก.ย ของทุกปี มีส่วนลดพิเศษครับ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถรับส่ง ตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพักโรงแรมเรือ รัษฎา 1 คืน (ห้องพักแบบ Superior)
 • ค่าห้องพัก อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง 1 คืน (ห้องพักแบบ Anda Deluxe Room)
 • ค่าทริปตลอดโปรแกรม (ตามรายละเอียดโปรแกรมที่แจ้งไว้)
 • ค่าทัวร์ถ้ำเล เขากอบ, น้ำตกโตนตก, สะพานเรือนยอดไม้, บ่อน้ำร้อนกันตัง, เมืองกันตัง
 • อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1  มื้อ, อาหารค่ำ 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ตลอดโปรแกรม 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน  สายการบิน แอร์ เอเชีย  กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ
หมายเหตุ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

สำรองโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้า ติดต่อ คุณหมี 081-2717486, 086 -476 3286 (มีส่วนลดพิเศษครับ)

เนื่องจากเรามีโปรแกรมทัวร์ตรังหลากหลายโปรแกรม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในแต่ละโปรแกรม หรือหากท่านต้องการโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถกำหนดวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เลือกโรงแรมหรือรีสอร์ทตามความต้องการหรือต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ ตามความต้องการของท่าน ติดต่อคุณหมี 081-2717486, 086-476 3286 เราพร้อมยินดีให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงสุดครับ

www.trangtrip.com  อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view