หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,598,381
Page Views 3,622,694
 

ทัวร์ทะเล สตูล 5 (4 วัน 3 คืน)

เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะหลีเป๊ะ –เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะไข่

วันแรก   

ท่าเรือ ปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 
11.00 น.

นำคณะเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะชมเกาะตะรุเตา นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน และถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก

12.30 น.

คณะเดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ (บริการอาหารกลางวัน ณ รีสอร์ทที่พัก) หลังจากนั้นให้คณะ

พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.  นำคณะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่น walking Street บนเกาะหลีเป๊ะ 
17.30 น.  ชมพระอาทิตย์ตก ณ Sunset Beach
18.30 น.  บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารค่ำให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สอง  เกาะหลีเป๊ะ- เกาะหินงาม-จาบัง-หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะอาดัง
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก 
08.00 น. 

นำท่านเดินทาง ณ อ่าวสอง-อ่าวสาม นำท่านดำน้ำดูปะการัง และชมฝูงปลาหลากหลายชนิด

12.00 น. 

บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะราวี

13.00 น. 

นำคณะเดินทางสู่หาดทรายขาว-เกาะราวี คณะเล่นน้ำหน้าชายหาด หลังจากนั้นนาท่านชม

ปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง และนาท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหิน

งาม หลังจากนั้นนำคณะชมแนวปะการัง และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ

ร่องน้ำจาบัง 

16.30 น. 

นำคณะเดินทางสู่เกาะอาดัง ถ่ายร่วมกันเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารค่ำให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม 

เกาะดง-หินซ้อน-อ่าวตะโละปะเหลียน -เกาะไผ่-เกาะรอกลอย-เกาะผึ้ง-อ่าวเรือใบ-ผาชะโด

07.00 น. 

บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก

09.00 น. 

นำคณะเดินทางสู่ หมู่เกาะดง-หินซ้อน

09.30 น. 

คณะเดินทางถึงหมู่เกาะดง-หินซ้อน นาท่านดาน้า ดูปะการังหลากหลายชนิด หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เกาะไผ่-ลอกวย เล่นน้ำตามอัธยาศัย 

12.00 น. 

บริการอาหารกลางวันบนเรือ/หน้าหาด

13.00 น. 

เดินทางสู่ เกาะผึ้ง นำท่านชม โลกใต้ทะเล ณ อ่าวตะโละ ปะเหลียน

15.00 น. 

นำท่านชมปะการังแข็ง ณ อ่าวเรือใบ

16.00 น.

เดินทางสู่เกาะอาดัง นำคณะขึ้นผาชะโด ชมทัศนียภาพของเกาะอาดัง

17.30 น.      

เดินทางกลับสู่ที่พัก

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก

วันที่สี่ 

เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา

07.30 น. 

บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารเช้าให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย 

08.30 น.      

คณะเตรียมตัวเดินทางกลับท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล 

10.00 น.      

คณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล 

12.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพครับ 

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่     

ท่านละ                   บาท

เด็ก

ท่านละ                   บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม 

ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ

ค่าห้องพัก 3 คืน บนเกาะหลีเป๊ะ (พักห้องละ 2 ท่าน )

ค่าอาหารเช้า 3 มื้ออาหารกลางวัน 3 มื้ออาหารค่ำ 3 มื้อ

ค่าอุปกรณ์ดำน้ำชูชีพ

ค่าน้ำดื่ม ผลไม้

ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว

ค่าเรือหางยาวอำนวยความสะดวก

ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

สิ่งที่ต้องเตรียม

- ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ

- ครีมกันแดด

- ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

สำรองโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้า ติดต่อ คุณหมี 081-271 7486 , 086-476 3286

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

บรรยากาศทริป ทะเลอันดามันใต้ สตูล  (เกาะหลีเป๊ะ)

www.trangtrip.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์  Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view