หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,598,373
Page Views 3,622,686
 

ตรัง กรีน ซีซั่น แพ็คเกจ 5 (พักรีสอร์ท บนเกาะสุกร 1 คืน , พักโรงแรมในเมือง 1 คืน)

 แพ็คเกจทัวร์ตรัง -  สตูล - เกาะสุกร - (3 วัน 2 คืน)

วันแรก

ตรัง - เมืองกันตัง - เกาะสุกร- ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท (เกาะสุกร) 

09.25 .  

รับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3241) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง

09.50 น. อาหารเช้า (คณะจ่ายเอง)
10.30 น.

เดินทางสู่เมืองกันตัง ชมสถานีรถไฟสุดสายอันดามัน ชมพิพิทธภัณฑ์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี ชมต้นยางพาราต้นแรก ของประเทศไทย

12.00 น. 

อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)

13.00 น.

เดินทางสู่ ท่าเรือ ตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังวัดตรัง

14.00น.

เดินทางสู่ท่าเรือตะเสะ ลงเรือหางยาว เดินทางสู่เกาะสุกร

14.30น.

เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เกาะสุกร (รถรับคณะ เดินทางสู่ ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท (เกาะสุกร)

15.00 น.

คณะเช็ค อินต์ เข้าพัก ณ ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท (เกาะสุกร)

16.30น.

รถสามล้อพ่วง รับคณะจากรีสอร์ท นำท่านชมบรรยากาศโดยรอบบนเกาะสุกร อาทิ สวนยางพารา ไร่นา หมู่บ้านชาวประมงอื่นๆ หลังจากนั้น นำคณะเดินทางกลับรีสอร์ท ที่พัก ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น.

อาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก  (คณะจ่ายเอง) หลังอาหารค่ำให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ตรัง - สตูล  - ถ้ำภูผาเพชร -  ล่องแก่ง - น้ำตกวังสายทอง -โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ที่พัก หลังจากนั้น คณะเช็คเอาต์ จากรีสอร์ท ที่พัก
08.30 น. เดินทางจากรีสอร์ท (โดยรถบรรทุก หรือรถสามล้อพ่วง) เพื่อเดินทางไปทางยังเรือเกาะสุกร ผ่านไร่นา สวนยางพารา หมู่บ้านชาวประมง
09.00 น. ลงเรือหางยาว เดินทางสู่ ท่าเรือ ตะเสะ
09.30 น.

รถรับคณะเดินทางถึงถ้ำภูผาเพชร นำท่านชมถ้ำภูผาเพชร (สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของจังหวัดสตูล) เที่ยวชมความหัศจรรย์ของถ้ำภูผาเพชร ถ้ำภูผาเพชรเป็นถ้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำเป็นถ้ำโพรงที่มีความลึก มีคูหาขนาดกว้างขวาง โอ่โถง ตระการตา เพดานถ้ำสูงโปร่ง มีเนื้อที่โดยประมาณ 50 ไร่ (20,000 ตารางวา) เดิมเรียกว่าถ้ำลอด หรือถ้ำเพชร ต่อมาตั้งชื่อใหม่ ว่าถ้ำภูผาเพชร เนื่องจากภายในถ้ำมีลักษณะหินงอก หินย้อย แวววาว ประดุจเพชรเมื่อกระทบกับแสงไฟให้ท่านได้เดินชมภายในถ้ำ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (อาหารแบบ เซ็ทโต๊ะ)

13.20 น. 

เดินทางถึงจุดที่จะลงล่องแก่งวังสายทอง ให้ท่านได้เปลี่ยนชุด และเตรียมอุปกรณ์สำหรับการล่องแก่ง หลังจากนั้นมัคคุเทศก์จะสาธิตการใช้พาย ตลอดจนการบังคับเรือ และแนะนำสิ่งที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย ได้เวลาแห่งการรอคอย ให้ท่านลงล่องแก่ง ผจญภัยกับการล่องแก่งตามสายน้ำงดงาม หลังจากนั้นนำคณะแวะชมน้ำตกวังสายทอง ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่จังหวัดตรัง

17.30 น.

เช็คอินต์เข้าพัก โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา (โรงแรมใหญ่สุด ใจกลางเมืองตรัง) หลังจากนั้น ให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

ล่องแก่งวังสายทองสตูล น้ำตกวังสายทอง สตูล ถ้ำภูผาเพชร สตูล
วันที่สาม

ตรัง  -  น้ำตกโตนเต๊ะ  -  น้ำตกโตนตก - กรุงเทพมหหานคร

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้น คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.30 น.

คณะเช็คเอาต์จาก โรงแรมที่พัก รถรับคณะ แวะชมร้านของฝากของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง

10.00 น.

เดินทางสู่น้ำตกโตนเต๊ะ ชมราชาสาย น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง ระหว่างทางแวะชมน้ำตก โตนตก 

12.00 น.

อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)

13.00 น.

คณะเดินทางสู่สนามบินตรัง

13.40 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินตรัง (ตรวจเช็คสัมภาระ) คณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3244 เวลา 15.00 น.

13.00 น.

แวะชมร้านของฝาก ของที่ระลึกในตัวเมืองตรัง 

13.40 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินตรัง (ตรวจเช็คสัมภาระ) คณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3244 เวลา 15.00 น.

16.15 น.

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพครับ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ  5700     บาท
เด็ก 3- 11 ขวบ ท่านละ               บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ (ฟรี)

กรณีเดินทางมากกว่า 2 ท่าน มีส่วนส่วนพิเศษครับ (สอบถาม ราคาส่วนลด 081- 271 7486 , 086- 476 3286)

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม (รวมกับคณะอื่น)
 • ค่าห้องพัก ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท (เกาะสุกร) 1  คืน, พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Standard Aircon Room)
 • ค่าห้องพัก โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ Superior)
 • ค่าทัวร์จังหวัดสตูล ถ้ำภูผาเพชร,  ล่องแก่ง, น้ำตกวังสายทอ
 • ค่าทัวร์เมืองกันตัง, น้ำตกโตนเต๊ะ
 • อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบิน แอร์ เอเชีย กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ชุดเปลี่ยนสำหรับลงเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ
หมายเหตุ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

สอบถามอัตราค่าบริการ หรือสำรองโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้า

ติดต่อคุณหมี 081- 271 7486 , 086- 476 3286

บรรยากาศ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา

บรรยากาศ ยาตา สปา แอนด์ รีสอร์ท 

www.trangtrip.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view