หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 06/03/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,577,168
Page Views 3,596,765
 

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ - เกาะลันตา – เกาะห้า - เกาะรอกนอก - เกาะรอกใน

พักศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา 3 วัน 2 คืน 

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – เกาะลันตา – กิจกรรมล่องเรือชมป่าโกงกาง - พายเรือคายัค – ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sri Lanta Resort and Spa)

10.20 น. เจ้าหน้าที่ตรังทริป แอนด์ แทรเวล / มัคคุเทศก์ รับคณะ ณ ท่าอากาศยาน นานาชาติจังหวัดกระบี่ (คณะเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเชีย …….. เที่ยวบินที่ FD …….. ) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น) เดินทางสู่ เกาะลันตา
13.15 น. 

เดินทางถึงเกาะลันตาใหญ่ เดินทางสู่ชุมชนทุ่งหยีเพ็ง นำท่านลงเรือคายัค พายเรือคายัคเส้นศึกษาธรรมชาติ ชมป่าโกงกาง ลิง นกสายพันธ์ต่างๆ ปูก้ามดาบสีน้ำเงิน อื่นๆ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่รีสอร์ทที่พัก

17.00 น. เดินทางถึงรีสอร์ทที่พัก คณะเช็คอินต์เข้าพัก ณ ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sri Lanta Resort and Spa) คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รถรับคณะ ณ รีสอร์ทที่พัก เดินทางไปยังร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ (ร้านอาหารท้องถิ่น)
19.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เกาะลันตา  – เกาะห้า – เกาะรอกนอก – เกาะรอกใน – ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sri Lanta Resort and Spa)

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น.

รถรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ

09.00 น. 

ลงเรือเร็ว Speed Boat (รวมกับคณะอื่น) เดินทางสู่เกาะห้า

10.00 น.

เดินทางถึงเกาะห้า ให้ท่านลงเล่นน้ำดูปลา ชมฝูงปลาน้อยใหญ่ หลากหลายชนิด ดูปะการังงแบบ น้ำตื้น (เกาะห้า เป็นเกาะที่มีขนาดเล็ก มีชายหาดเล็กๆ มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวหลบอยู่ด้านในของภูเขาหินปูนสองฝั่ง บรรยากาศสงบเเงียบ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส)
11.30 น. เดินทางสู่เกาะรอก โดยใช้เวลาจากเกาะห้าประมาณ 30 นาที
12.00 น. เดินทางถึงเกาะรอก บริการอาหารกลางวันบนเกาะรอก (อาหารบุฟเฟ่ต์)
13.00 น. สัมผัสชายหาดด้านหน้าเกาะรอกนอก เป็นหาดทรายสีขาวละเอียด ทอดตัวยาวจาก หัวเกาะถึงท้ายเกาะสามารถลงเล่นน้ำได้และมีแนวปะการังอยุ่ทางทิศใต้ของเกาะ จากที่ตั้งหน่วยอุทยาน สามารถเดินเท้าไปยังอ่าวทะลุ ที่อยู่ด้านหลังเกาะรอก ได้ มีลักษณะเป็นหาดหิน ตัวอ่าวเว้าโค้งเป็นรูปเกือกม้า
13.30 น. นำคณะลงเรือ ลงเล่นน้ำ ดูปลา ปะการังในช่วงบ่าย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก
15.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือบนเกาะลันตา
16.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ รถรับคณะเดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก
17.00 น. เดินทางถึงรีสอร์ที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รถรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก บริการอาหารค่ำ (ร้านอาหารบนเกาะลันตา)
18.50 น. บริการอาหารค่ำ (ร้านเรือนทิพย์ คลองสน) 
19.30 น.

เดินทางกลับรีสอร์ที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เกาะลันตา – ชุมชนสังกาอู้ –อุทยานเกาะลันตา (จุดชมวิว) – ท่าอากาศยาน นานาชาติกระบี่ – กรุงเทพมหานคร  

06.30 น.

บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก หลังอาหารเช้าคณะเช็คเอาต์จากรีสอร์ทที่พัก

08.00 น. 
เดินทางสู่หมู่บ้านสังกาอู้ (หมู่บ้านชาวเล)บ้านสังกาอู้ เป็นชุมชนของชาวเลเผ่าลูโมะลาโว้ย ที่คนไทยภาคกลางเรียกว่าอูรักลาโว้ย พวกเขาตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตา มานานหลายชั่วอายุคน เกาะลันตาเปรียบได้ดั่งเมืองหลวงของชาวเล ทุกคืนเพ็ญเดือน 6 และคืนเพ็ญเดือน 11 จะมีพิธีลอยเรือ เพื่อสะเดาะเคราะห์และเสี่ยงทาย
10.00 น. เดินทางสู่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา นำท่านขึ้นชมจุดชมวิว ชมหมู่เกาะน้อยใหญ่ อาทิ เกาะไหง เกาะรอกนอก เกาะรอกใน เกาะห้า ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่จังหวัดกระบี่
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.30 น. เดินทางสู่วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเสือวิปัสสนา ซึ่งเป็นสัดชื่อดังของจังหวัดกระบี่ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าอากาศยาน นานาชาติ จังหวัดกระบี่
15.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน นานาชาติจังหวัดกระบี่ (คณะเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD.............. เวลา 16.55 น.)
18.20 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพครับ

อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ (พักคู่)  ท่านละ           บาท

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ท่านละ           บาท


เด็ก (พักรวมกับผู้ใหญ่ / เสริมเตียง)  ท่านละ           บาท     

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม 
 • ค่าห้องพัก ศรีลันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา 2 คืน (Sri Lanta Resort and Spa)
 • ค่าทัวร์ทะเลกระบี่ เกาะห้า – เกาะรอก 1 วัน ใช้เรือ Speed Boat (รวมกับคณะอื่น)
 • ค่าทัวร์อื่น ๆ ตลอดโปรแกรม 
 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ , อาหารกลางวัน 3 มื้อ , อาหารค่ำ 2 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินแอร์ เอเชีย (กรุงเทพ – กระบี่ - กรุงเทพ)  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ     

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น

สำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

** กรณีต้องการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก รีสอร์ท หรือโปรแกรมเที่ยว อื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของท่านครับ **  สอบถาม 081 271 7486 , 086 476 3286 ครับ

www.trangtrip.com

อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view