หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 19/06/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,590,596
Page Views 3,613,868
 


แพ็คเกจทัวร์สุราษฎร์ธานี (เกาะเต่า - เกาะนางยวน)
พักเกาะเต่า มนตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 3 วัน 2 คืน (Koh Tao Montra Resort and Spa)

วันแรก

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี - ท่าเทียบเรือตาปี  - 

เกาะเต่า มนตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Koh Tao Montra Resort and Spa)

08.15 น. เจ้าหน้าที่ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะ ณ ท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี (คณะเดินทางโดยสารการบิน ไทยไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL 734) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
09.00 น.
บริการอาหารเช้า อาทิ ขนมจีบ ติ่มซำ ข้าวต้ม ชา กาแฟ อื่นๆ ครบชุด
10.00 น.

สักการะศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อความสิริมงคล ชมศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าศาลมีซุ้มดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ โดยมีดอกบัวหลวง ดาวเรือง และบานไม่รู้โรย จัดไว้ในถาดเล็กๆ ดอกบัวหมายถึงการบูชาพระอริยเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนดอกดาวเรืองและบานไม่รู้โรย หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือตาปี

12.00 น.

ลงเรือ Speed Boat (รวมกับคณะอื่น) เดินทางสู่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดินทาง บริการอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารกล่อง)

15.30 น.

เดินทางถึงเกาะเต่า ท่าเรือแม่หาด รถรับคณะ (รถสองแถว) จากท่าเรือแม่หาด เดินทางไปยังรีสอร์ทที่พัก

15.45 น.

เดินทางถึงรีสอร์ทที่พัก เช็คอินต์เข้าพัก ณ เกาะเต่า มนตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (เกาะเต่า) คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.

นำคณะนั่งรถเที่ยวชม จุดไฮไลท์ ชมบรรยากาศบนเกาะเต่า  ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก

18.00 น. เดินทางกลับ รีสอร์ทที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก (Set Menu)
19.00 น.

คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

เกาะเต่า  – เกาะนางยวน – อ่าวม่วง -  อ่าวหินวง – อ่าวลึก – อ่าวฉลาม -  เกาะเต่า – เกาะเต่า มนตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Koh Tao Montra Resort and Spa)

07.00 น.

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ รีสอร์ทที่พัก

09.30 น.

รถรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก (รถสองแถว) เดินทางสู่ท่าเรือแม่หาด

10.00 น.

ลงเรือทัวร์ (เฉพาะคณะ) เดินทางสู่เกาะนางยวน ชมทะเลแหวก (จุดไฮไลท์) ความสวยติดอันดับโลก เล่นน้ำ ชมปะการัง 

12.00 น. 

บริการอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารกล่อง)

13.00 น.

อ่าวหินวง , อ่าวลึก , อ่าวฉลาม แต่ละจุด 35-40 นาที  เล่นน้ำ ดูปะการัง เขากวาง ปะการังโต๊ะ  ปะการังจาน ฝูงปลาข้างเหลือง ปลานีโม สายพันธุ์อินเดียแดง  ปลาสวยงามอื่นๆ อ่าวฉลาม ที่อยู่ ลุงเต่า นับร้อยปี ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับท่าเรือแม่หาด

16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือแม่หาด รถรับคณะเดินทางสู่ รีสอร์ทที่พัก
16.45 น.  เดินทางกลับถึงรีสอร์ทที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก (Set Menu)
19.30 น.

คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เกาะเต่า  – ท่าเรือแม่หาด – ท่าเทียบเรือตาปี (สุราษฎร์ธานี) – ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพมหานคร 

05.45 น.

คณะเช็คเอาต์จากรีสอร์ทที่พัก

06.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ รีสอร์ทที่พัก
06.30 น.  รถสองแถวรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือแม่หาด
07.00 น. ลงเรือเร็ว Speed Boat (รวมกับคณะอื่น) เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10.15 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือตาปี  รถรับคณะ เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
11.35 น. นั่งรถชมภายในเมืองสุราษฎร์ธานี
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.00 น. แวะซื้อของฝากของที่ระลึกของจังหวัดสุราษฎร์ธนี ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
14.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (คณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL 741 เวลา 16.15 น.)
17.20 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพครับ      

อัตราค่าบริการ


ผู้ใหญ่ (พักคู่)  ท่านละ           บาท

ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ท่านละ           บาท


เด็ก (พักรวมกับผู้ใหญ่ / เสริมเตียง)  ท่านละ           บาท     

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถที่ใช้เดินทางตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก  เกาะเต่า มนตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Koh Tao Montra Resort and Spa) 2 คืน (พักห้อง Superior)
 • ค่าเรือเร็ว Speed Boat (ท่าเรือตาปี  – เกาะเต่า – ท่าเรือตาปี) รวมกับคณะอื่น
 • ค่าทัวร์นำเที่ยว ทะเล จุดดำน้ำรอบเกาะเต่า , เกาะนางยวน 1 วัน ใช้เรือทัวร์ (รวมกับคณะอื่น)
 • ค่าทัวร์เที่ยวชมบรรยากาศเกาะเต่า (เฉพาะคณะ)
 • อาหารเช้า 3 มื้อ, อาหารกลางวัน 3  มื้อ, อาหารค่ำ 2 มื้อ (น้ำดื่ม)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
 • ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ (ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี – ดอนเมือง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว  ยาประจำตัว อื่นๆ

หมายเหตุ     

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็น

สำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

** กรณีต้องการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก รีสอร์ท หรือโปรแกรมเที่ยว อื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของท่านครับ **  สอบถาม 081 271 7486 , 086 476 3286 ครับ

www.trangtrip.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view