หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,598,352
Page Views 3,622,665
 

แพคเกจทัวร์ตรัง – บ่อน้ำร้อนกันตัง – หาดยาว - หาดสันหลังมังกร – ชมพะยูน – เกาะลิบง -  เที่ยวชุมชนบนเกาะลิบง - เมืองกันตัง  2 วัน 1 คืน (พักอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง)

วันแรก ตรัง  – บ่อน้ำร้อนกันตัง  –  หาดยาว – หาดสันหลังมังกร – ชมพะยูน – อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท
09.25 น. 

เจ้าหน้าที่ตรังทริป แอนด์ แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3241)

10.00 น. 

เดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง ให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อผ่อนคลาย

11.40 น. นำท่านชมหาดยาว ชายหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง บรรยากาศสงบเงียบ
12.00 น. อาหารกลางวัน (คณะจ่ายเอง)
13.00 น.

ลงเรือหางยาว (เฉพาะคณะ) เดินทางสู่ท่าเรือบ้านพร้าวเกาะลิบง เกาะลิบงเกาะใหญ่สุดของเกาะในทะเลตรัง ที่ยังคงมีฝูงพะยูนอาศัยอยู่ ระหว่างทางนำท่านชม หาดสันหลังมังกร

(กรณีน้ำลง แวะจอดเรือ ถ่ายภาพบนหาดสันหลังมังกรเป็นที่ระลึก)

13.30 น.

เดินทางสู่เกาะลิบง นำท่านชมพะยูน (พะยูน อาจจะสามารถพบเห็นได้เป็นบางวัน ขึ้นกับระดับน้ำ และสภาพอากาศในละวัน)

15.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือบ้านพร้าวเกาะลิบง เดินทางต่อโดยรถสามล้อพ่วงสู่ที่พัก อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง

15.45 น. เดินทางถึง อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เช็คอินต์เข้าพัก หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (ห้องอาหารของรีสอร์ท) หลังอาหารค่ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง

อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง – ชุมชนเกาะลิบง – หมู่บ้านชาวประมง - สะพานหิน

เมืองกันตัง – กรุงเทพมหานคร

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก
09.00 น. คณะเช็คเอาต์จากรีสอร์ทที่พัก
09.15 น.

รถสามล้อพ่วงรับคณะจากรีสอร์ทที่พัก นำท่านนั่งรถสามล้อพ่วง ชมวิถีชีวิตของคนบนเกาะ

ลิบง ชมหมู่บ้านชาวประมง ชมสะพานหิน ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ท่าเรือบ้านพร้าว

11.30 น. ลงเรือหางยาว เดินทางสู่ท่าเรือบ้านหาดยาว
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.00 น. เดินทางสู่เมืองกันตัง นำท่านชมสถานีรถไฟสุดสายอันดามัน ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี ชมต้นยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
16.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองตรัง แวะชมร้านของฝากของที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินตรัง
17.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินตรัง (คณะเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3246 เวลาประมาณ 19.20 น.)
20.50 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

รับจัดตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่
ท่านละ  6,900   บาท (พักห้อง Anda Deluxe Room)

ท่านละ  7,600   บาท (พักห้อง Anda Seaview Room)

ท่านละ  7,900   บาท (พักห้อง Phupha Seaview Room)

ท่านละ  8,100   บาท (พักห้อง Oriental Deluxe Villa)

ท่านละ  8,300   บาท (พักห้อง Oriental Beach Front View Villa)
เด็ก

3-11 ขวบ ท่านละ         บาท

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ ฟรี

ผู้ใหญ่ เดินทาง มากกว่า 2 ท่าน มีส่วนลดพิเศษครับ
เดินทางช่วงโลว์ซีซั่น ตั้งแต่ 1 พ.ค – 30 ก.ย ของทุกปี มีส่วนลดพิเศษครับ

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถรับส่ง ตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง 1 คืน
 • ค่าทริปตลอดโปรแกรม (ตามรายละเอียดโปรแกรมที่แจ้งไว้)
 • ค่าทัวร์วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง , เมืองกันตัง
 • อาหารเช้า 1 มื้อ, อาหารกลางวัน 1  มื้อ, อาหารค่ำ 1 มื้อ (อาหารว่าง น้ำดื่ม ผลไม้)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน  สายการบิน แอร์ เอเชีย  กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ
หมายเหตุ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล

สำรองโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้า ติดต่อ คุณหมี 081-2717486, 086 -476 3286 (มีส่วนลดพิเศษครับ)

เนื่องจากเรามีโปรแกรมทัวร์ตรังหลากหลายโปรแกรม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดในแต่ละโปรแกรม หรือหากท่านต้องการโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถกำหนดวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เลือกโรงแรมหรือรีสอร์ทตามความต้องการหรือต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ ตามความต้องการของท่าน ติดต่อคุณหมี 081-2717486, 086-476 3286 เราพร้อมยินดีให้บริการอย่างมีคุณภาพสูงสุดครับ

www.trangtrip.com

 อันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view