หน้าแรก บริการรถเช่า บริการเรือเช่า วันไหนปะการังสวย การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยว เตรียมตัวก่อนเดินทาง ติดต่อ ตรังทริป

เมนู

 
สายการบิน นกแอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย
บริษัทขนส่ง
รถไฟไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2008
ปรับปรุง 12/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 2,598,388
Page Views 3,622,701
 

แพ็คเกจทัวร์ทะเลอันดามันใต้ – สตูล -  เกาะหลีเป๊ะ (3 วัน 2 คืน)


วันแรก   

สนามบินตรัง - ท่าเรือปากบารา  – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท (Ananya Lipe Resort)

09.20  น.

เจ้าหน้าที่ตรังทริปแอนด์แทรเวล หรือมัคคุเทศก์ รับคณะ ณ สนามบินตรัง (คณะเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 3241) หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล (บริการขนมว่าง น้ำดื่ม)

11.30 น.

ลงเรือเร็ว Speed Boat (รวมกับคณะอื่น) เดินทางสู่เกาะตะรุเตา ชมหาดทรายขาวเนียนสะอาด พร้อมสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะตะรุเตา หลังจากนั้นและทางสู่เกาะไข่  “เกาะไข่” ชมประติมากรรมทางธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีความเชื่อกันว่าใครนำคู่รักมาลอดซุ้มประตูหินที่นี่จะรักกันชั่วนิรันด์ หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

13.30 น.

บริการอาหารเที่ยง ณ รีสอร์ทที่พัก

14.30 น.

เช็คอินต์เข้าพัก ณ  อนัญญา หลีเป๊ะ  รีสอร์ท หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ   (อาหารแบบ Set Menu) หลังอาหารค่ำคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินชมบรรยากาศถนนคนเดิน บรรยากาศยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
วันที่สอง 

เกาะหลีเป๊ะ – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม -  เกาะอาดัง – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะหลีเป๊ะ

06.30 น. บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ รีสอร์ทที่พัก
09.30 น.

ลงเรือเร็วหางยาว (เฉพาะคณะ) เดินทางสู่ร่องน้ำจาบัง ดำน้ำชมความงดงามขององปะการัง 7 สี ปะการังที่สวยงาม หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะหินงาม “เกาะหินงาม” ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของ “UNSEEN IN THAILAND”และเป็นหาดหินอาถรรพ์ ที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  เดินทางสู่เกาะราวี ดำน้ำชมปะการัง ชมฝูงงปลาหลากหลายชนิด ชมหาดทรายที่สวยงามของงเกาะราวี

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) ออกเดินทางสู่ เกาะอาดัง เล่นน้ำบริเวณชายหาด ทรายขาว เนียน เดินทางสู่เกาะยาง  ให้คณะลงเล่นน้ำดูปะการัง สัมผัสโลกใต้ทะเล ชมฝูงปลาน้อยใหญ่ มากมาย

16.30 น.

เดินทางกลับรีสอร์ทที่พัก คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ร้านอาหารบนเกาะหลีเป๊ะ ( อาหารแบบ Set Menu) หลังอาหารค่ำคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออเดินชมบรรยากาศถนนคนเดิน บรรยากาศยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – จุดชมวิวปากบารา – สะพานข้ามกาลเวลา - ตรัง – กรุงเทพมหานคร              

06.30 น. 

บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ รีสอร์ทที่พัก  หลังจากนั้นคณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.50 น.

คณะเช็คเอาต์จากรีสอร์ทที่พัก

11.30 น.

ลงเรือเร็ว Speed Boat (รวมกับคณะอื่น) เดินทางสู่ท่าเรือปากบารา

13.20 น. 

คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา

13.50 น.

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (เซ็ทเมนู)

14.50 น. เดินทางสู่จุดชมวิวปากบารา ให้คณะแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ จุดชมวิวปากบารา ทะเลอันดามันใต้ สตูล  หลังจากนั้นเดินทางสู่สะพานข้ามกาลเวลา นำท่านชมสะพานข้ามกาลเวลา ตั้งอยู่ในอำเภอละงู ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล โดยมีลักษณะเด่นเป็นหน้าผาริมทะเลที่สูงชัน ทางเดินริมทะเลทอดยาวเลียบภูเขาที่เรียกว่า เขาโต๊ะหงาย เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติริมทะเล 
16.00 น.  เดินทางสู่จังหวัดตรัง
17.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินตรัง ตรวจเช็คสัมภาระ (คณะเดินทางกลับโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3246 เวลา 19.20 น.)
20.45 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพครับ

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่     

ท่านละ                   บาท

เด็ก

ท่านละ                   บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่ารถรับส่งตลอดโปรแกรม
 • ค่าห้องพัก อนัญญา หลีเป๊ะ รีสอร์ท  2 คืน (พักห้อง Deluxe Pool View)
 • ค่าเรือเร็ว Speed Boat ปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ ในวันแรกของโปรแกรม (รวมกับคณะอื่น)
 • ค่าเรือนำเที่ยวทะเล เกาะหลีเป๊ะ 1 วัน ในวันที่สองของโปรแกรม ใช้เรือหางยาว (เฉพาะคณะ)
 • ค่าเรือเร็ว Speed Boat จากเกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา ในวันที่สามโปรแกรม (รวมกับคณะอื่น)
 • อาหารเช้า 2  มื้อ , อาหารกลางวัน 3  มื้อ, อาหารค่ำ  2 มื้อ  (อาหารว่าง , น้ำดื่ม , ผลไม้)
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ, เสื้อชูชีพ
 • มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย  (กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ)  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากโปรแกรมที่แจ้งไว้

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • ชุดเปลี่ยนสำหรับเล่นน้ำ
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว อื่นๆ

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการตกลงกันระหว่างทางคณะกับ ตรังทริป แอนด์ แทรเวล


www.trangtrip.comอันดาเลย์ บีช รีสอร์ท เกาะลิบง
โรงแรม เดอะพาราวู้ด ณ ตรัง
โรงแรม ชมตรัง ChomTrang Hotel

บ้านบางรัก เรสซิเดนซ์ Baan Bangrak Residence


หน้าแรกติดต่อ ตรังทริป วันไหนปะการังสวย

By: ตรังทริป แอนด์ แทรเวล  : trangtrip and travel : ทัวร์ตรัง เที่ยวทะเลตรัง ทัวร์ทะเลตรัง  ตรังทริป  ทริปตรัง  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตรัง แพคเกจทัวร์ตรังราคาพิเศษ โทร. 081- 271 7486 , 086 - 476 3286  www.trangtrip.com ,  www.ตรังทริป.com , Email: reservation-trangtrip@hotmail.com  ,  Copyright 2005 - 2015 All rights reserve. 

 
  
view